Footer

Kontakt

Email: piezo@pupin.rs
Tel:+381 11 6771 373
     +381 11 6773 698
Faks: +381 11 6774 720
Volgina 15 Beograd – Zvezdara,
11050 Srbija

BOL KAO MAGNETOM ODNESEN

Magnetoterapija predstavlja primenu energije elektromagnetnog polja u terapiji. Upotreba magneta u terapijske svrhe je poznata više od 3.000 godina. Istraživanja su pokazala da kada ljudski organizam dođe u dodir sa stalnim magnetima magnetno polje utiče na širenje i skupljanje kapilarnih krvnih sudova. Taj proces utiče na mirkoregulaciju krvi i na smanjenje upalnih procesa

PRATITE NAS