MAGNETOPLAG - za lečenje hemoroida

MAGNETOPLAG predstavlja terapeutsko sredstvo za trajnu, blagu i produženu stimulaciju rektuma i lečenje hemoroida.

Klinički je ispitan i sertifikovan u Kliničkom centru ZVEZDARA BEOGRAD kao i na klinici u Poljskoj.

Poseduje evropski sertifikat CE 1434. MAGNETOPLAG je patentiran. - Broj patenta 1608/83. Proizvod Instituta Mihajlo Pupin - Piezotehologija

6,000 RSD