HIPERTENSIOLL - medicinski AKMA magneti protiv povišenog arterijskog pritiska

20 magneta
20 hipoalergijskih samolepljivih flastera

HIPERTENSIOLL - koristi se za stimulaciju bioaktivnih tačaka kod povišenog arterijskog pritiska. magneti se flasterima apliciraju na tačno definisane akupunkturne tačke prema uputstvu za korišćenje.

Proizvod nema kontraindikacije i pogodan je za primenu kod dece i plašljivih osoba. Ne postoji mogućnost bilo kakve iritacije kože ili neželjenog dejstva magneta na tkivo ili kost.

Proizvod je namenjen za LINČNU UPOTREBU kao i DOKTORIMA MEDICINE I STOMATOLOGIJE.

Proizvod ima neograničen rok upotrebe.
Ispunjava sve direktive EU za stimulaciju tkiva.

Proizvod je klinički ispitan, atestiran pod brojem 1600_2/83 od strane Vojno Medicinske Akademije - Beograd

Proizvod Instituta Mihajlo Pupin - Piezotehologija

5,500 RSD

Preporučujemo