ENURESIS NOCTURNA OLL - medicinski AKMA magneti protiv noćnog mokrenja kod dece

6 magneta
6 hipoalergijskih samolepljivih flastera

ENURESIS NOCTURNA OLL - koristi se za stimulaciju bioaktivnih tačaka protiv noćnog mokrenja kod dece. Magneti se flasterima apliciraju na tačno definisane akupunkturne tačke prema uputstvu za korišćenje.

Proizvod nema kontraindikacije i pogodan je za primenu kod dece i plašljivih osoba. Ne postoji mogućnost bilo kakve iritacije kože ili neželjenog dejstva magneta na tkivo ili kost.

Proizvod je namenjen za LIČNU UPOTREBU kao i DOKTORIMA MEDICINE I STOMATOLOGIJE.

Proizvod ima neograničen rok upotrebe.
Ispunjava sve direktive EU za stimulaciju tkiva.

Proizvod je klinički ispitan, atestiran pod brojem 1600_2/83 od strane Vojno Medicinske Akademije - Beograd

Proizvod Instituta Mihajlo Pupin - Piezotehologija

3,540 RSD

Preporučujemo