IŠIJASOOL - medicinski AKMA magneti za išijas

25 magneta 25 hipoalergijskih samolepljivih flastera IŠIJASOOL - koristi se za stimulaciju bioaktivnih tačaka sa ciljem sanacije upale išijatikusa i eliminacije bola. Magneti se flasterima apliciraju na tačno definisane akupunkturne tačke prema uputstvu za korišćenje.

Proizvod nema kontraindikacije i pogodan je za primenu i kod plašljivih osoba. Ne postoji mogućnost bilo kakve iritacije kože ili neželjenog dejstva magneta na tkivo ili kost.

Proizvod je namenjen za LIČNU UPOTREBU kao i DOKTORIMA MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Proizvod ima neograničen rok upotrebe. Ispunjava sve direktive EU za stimulaciju tkiva. Proizvod je klinički ispitan, atestiran pod brojem 1600_2/83 od strane Vojno Medicinske Akademije - Beograd.

Proizvodi Instituta Mihajlo Pupin - Piezotehologija

5,500 RSD

Preporučujemo