MIGRENOLL - medicinski AKMA magneti protiv glavobolja i migrena

25 magneta 25 hipoalergijskih samolepljivih flastera MIGRENOLL - koristi se za stimulaciju bioaktivnih tačaka protiv glavobolja i migrena.

Magneti se flasterima apliciraju na tačno definisane akupunkturne tačke prema uputstvu za korišćenje. Proizvod nema kontraindikacije i pogodan je za primenu kod dece i plašljivih osoba. Ne postoji mogućnost bilo kakve iritacije kože ili neželjenog dejstva magneta na tkivo ili kost.
Proizvod je namenjen za LIČNU UPOTREBU kao i DOKTORIMA MEDICINE I STOMATOLOGIJE.

Proizvod ima neograničen rok upotrebe. Ispunjava sve direktive EU za stimulaciju tkiva. Proizvod je klinički ispitan, atestiran pod brojem 1600_2/83 od strane Vojno Medicinske Akademije - Beograd.

Proizvodi Instituta Mihajlo Pupin - Piezotehologija

5,500 RSD

Preporučujemo