TRIGEMINALNA NEUROOL - medicinski AKMA magneti za trigeminalnu neuralgiju (facijalni bol)

22 magneta
22 hipoalergijskih samolepljivih flastera

TRIGEMINALNA NEUROOL - koristi se za stimulaciju bioaktivnih tačaka sa ciljem otklanjanja trigeminalne neuralgije (FACIJALNOG BOLA). Magneti se flasterima apliciraju na tačno definisane akupunkturne tačke prema uputstvu za korišćenje.

Proizvod nema kontraindikacije i pogodan je za primenu kod dece i plašljivih osoba. Ne postoji mogućnost bilo kakve iritacije kože ili neželjenog dejstva magneta na tkivo ili kost.

Proizvod je namenjen za LIČNU UPOTREBU kao i DOKTORIMA MEDICINE I STOMATOLOGIJE.

Proizvod ima neograničen rok upotrebe.
Ispunjava sve direktive EU za stimulaciju tkiva.

Proizvod je klinički ispitan, atestiran pod brojem 1600_2/83 od strane Vojno Medicinske Akademije - Beograd

Proizvod Instituta Mihajlo Pupin - Piezotehologija

5,500 RSD

Preporučujemo