R-MAG

 • R-MAG uređaj magnetnom obradom sprečavaju stvaranje kamenca u vodi
 • R-MAG razgrađuje već formirani sloj kamenca
 • R-MAG uređaje izrađujemo za protoke od: 2 litra/sat do 200 m3/sat
 • R-MAG ne troši struju
 • R-MAG nema održavanje
 • R-MAG je potpuno ekološki proizvod

R-MAG uređaji namenjeni su za magnetnu obradu vode i drugih tečnosti sa

ciljem da se spreči pojava kamenca.

R-MAG postupak pruža sledeće prednosti u odnosu na sve druge metode u

sprečavanju pojave i rastvaranju postojećeg kamenca.

NEMA POGONSKIH TROŠKOVA

NEMA ODRŽAVANJA

NEMA HEMIKALIJA

NEMA ELEKTRIČNE STRUJE

R-MAG uređaji snabdeveni su permanentrnim magnetima

R-MAG postupak sprečava pojavu kamenca promenom kristalne strukture

R-MAG smanjuje naslage postojećeg kamenca

Dejstvo koje R-MAG postupak vrši na tečnosti je čisto
fizikalne a nikako hemijske prirode.Hemijski sastav ostaje potpuno
nepromenjen, sadržaj minerala se nemenja ali i veoma tvrda voda dobija
svojstva meke vode.

Rastvorene mineralne soli koje su se ranije bilo usled
zagrevanja bilo usled promene ravnoteže CO 2 taložile u obliku krutih
neželjenih i štetnih inkrustacija ( kamenac u kotlovima, u vodovodnim
cevima, isparivačima itd…), sada se talože kao muljeviti talog koji se
lako ispira i izduvava.

 • Rade u bilo kom položaju (vertikalnom, horizontalnom ili zakošenom)
 • Efikasni su u sprečavanju pojave taloženja kamenca i utiču na rastvaranje postojećih naslaga kamenca
 • Ekološki su ne zahtevaju dodavanje hemijskih sredstava
 • Vek trajanja je praktično neograničen
 • Fizikalnim dejstvom na vodu omogućavaju da ona dobija svojstva
  “meke” vode što posredno utiče na uštedu energije i sredstava za pranje

Delovanje R-MAG na primeru taloženja kalcijum karbonata snimljeno kroz mikroskop sa uvećanjem 700 puta.

Sl. 1.prikazuje kalcitne kristale u obliku triklinskih
romboida kako su istaloženi iz neobrađene vode. Ovi kristali imaju
osobinu da srastaju zajedno i stvaraju kompaktne slojeve kamenca.

Sl. 2.prikazuje kako u vodi obrađenoj R-MAG postupkom
kalcijum karbonat stvara amorfnu masu. Ovi rastvoreni kristali nemaju
više tendenciju amalgamiranja. Oni su istaloženi u obliku mekog mulja
ili taloga.

Centralno grejanje snabdeveno sa R-MAG Parni kotao
snabdeven R-MAG uređajem IIzbor pravog mesta na kome treba postaviti
R-MAG uređaj je od izuzetne važnosti u cilju postizanja najekonomičnijeg
dejstva uređaja. Za pravilnu primenu R-MAG uređaja neophodno je
utvrditi sledeće detalje:

a) Maksimalnu propusnu moć (pumpe ili cevovoda ), pritisak i temperaturu u cevovodu

b) Analiza tečnosti koju obra|ujemo; na primer za H2O:-ukupna tvrdoća – sadržaj SiO2 i NaCl, -pH vrednost itd…

U institutu se serijski proizvode sledeći tipovi R-MAG uređaja

Temperatura : max. 90° C

 • Pred pritisak : max. 16 bar
 • Gubitak pritiska : max. 0.8 bar

Osim napred navedenih tipova izrađujemo i R-MAG uređaje za
znatno veće protoke (kapacitete) u zavisnosti od konkretnog mesta
ugradnje i

u zavisnosti od toga koju vrstu fluida želimo da obradimo.

Primena: Kotlovi za toplu vodu (bojleri), sistemi
centralnog grejanja, mašine za pranje rublja i posuđa, zaštita kućnih
vodovodnih instalacija. Industrijski uređaji sa hlađenjem (u proizvodnji
plastike, šećera, papira, celuloze, mineralnih ulja itd.)

Uređaji za pranje flaša, kompresorski uređaji, perionice
automobila.. Zaštita uređaja u zubarskim ordinacijama, pekarama,
isparivači,uređaji za klimatizaciju itd.

  Pošaljite nam poruku